JMforma

JMFORMA és la marca de serveis de formació en TIC de J & M Infosistemes. Ens dediquem a la formació des del 1.996. Dins de la nostra oferta en formació trobarà cursos i personal docent amb les habilitats i coneixements necessaris per preparar en profunditat en diverses àrees formatives a estudiants, professionals, persones en situació d’atur i altres col·lectius.


Filosofia de treball

Desenvolupem de manera sistemàtica i planifiquem accions de formació amb vista a l’adquisició de competències professionals dels destinataris, en el marc d’una política de formació. Programem l’actuació dels professors de manera flexible. Implementem les accions formatives. Acompanyem i proporcionem les orientacions per a l’aprenentatge i la qualificació dels alumnes. Avaluem els processos i resultats de l’aprenentatge per millorar-los i verifiquem l’assoliment dels objectius establerts. Analitzem els programes desenvolupats incorporant els canvis en els processos de formació segons les exigències del moment.

JMFORMA ofereix professionals docents per a molts dels cursos més sol·licitats avui dia. Des dels començaments, hem dut a terme cursos en centres d’ensenyament infantil, primària, ESO i batxillerat. Departaments de Benestar Social, Ocupació, Centres Cívics, Promoció Econòmica, Empreses, Entitats …


Metodologia

La nostra metodologia de treball no depèn de cap sistema preestablert i s’adapta en tot moment a les necessitats del grup. Això fa que els alumnes poden assimilar els conceptes amb facilitat i obtenir un alt grau d’èxit amb independència del seu nivell formatiu.

Els nostres professors, són persones amb experiència demostrable i amb gran vocació docent que han impartit classes en diferents col·lectius. Per això, oferim la possibilitat de fer formació en el seu centre de treball, escola, associació, aula TIC etc. i si és necessari, proporcionem els ordinadors que facin falta per dur a bon terme el curs triat.

Formació subvencionada

Totes les empreses disposen de la subvenció d’un crèdit anual per a la formació dels seus treballadors i que són bonificables a les cotitzacions a la Seguretat Social. Aquesta formació, regulada pel Reial Decret, garanteix que totes les empreses que cotitzen per la contingència de formació professional disposaran d’un crèdit per al desenvolupament de les accions formatives, de manera que aquestes siguin totalment gratuïtes.

A JMFORMA, ens ocupem de tota la gestió i tràmits necessaris davant laFundació Tripartita que és l'organisme oficial que s'encarrega de coordinar les polítiques de formació professional i d'aquesta manera les empreses i entitats puguin accedir als nostres cursos sense cost afegit.