CONTROLADORS DE PRESÈNCIA
CONTROL DE TEMPS I GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS

fichadores-control-de-presencia
Disposem de l’última tecnologia d’identificació amb programari sofisticat per crear controladors de presència senzills que satisfan totes les necessitats en gestió de recursos humans.
Tots els nostres terminals són fàcils d’instal·lar i utilitzar, i el programari integrat posa un variat potencial d’eines de gestió a la seva disposició. La transferència “push” en temps real s’assegura que conegui sempre l’estat exacte dels seus empleats i les exhaustives funcions de planificació, informe i exportació l’ajuden a treure el màxim profit de les seves dades de registre de temps.

Si disposa de varis centres de treball, connectem els equips de control de presència per mitjà  de la xarxa local o Internet a fi de facilitar el registre d’hores dels treballadors ja que poden efectuar els fitxatges desde qualsevol dels equips instal·lats


 

AVÍS IMPORTANT!!

La recent instrucció 3/2016 de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, considera que “no és admissible que, amb la invocació de la flexibilitat horària que brinden les normes laborals, puguin perjudicar els drets dels treballadors i s’alteri l’equilibri contractual mitjançant la prolongació de indeguda de la jornada laboral “.

Devant d’aquest fet, La Inspecció a decidit “intensificar el control del compliment de la normativa del temps de treball”. En particular sobre el respecte de la jornada màxima, les hores extraordinàries i sobre la correcta compensació i cotització, en el cas que es realitzin. Fonts de l’Administració expliquen que quan els inspectors i subinspectors realitzen les seves corresponents visites per controlar aquesta matèria actuen sobre quatre fronts: comprovar la realització d’hores extres i que aquestes no superin el màxim legal (80 anuals); la seva remuneració i cotització, el registre de la jornada per part de l’empresa, i si, tal com exigeix la llei, els representants dels treballadors estan sent informats de la seva realització. Precisament, el registre de la jornada és el punt que més polèmica està suscitant en les visites dels inspectors.

CONTACTI ARA AMB NOSALTRES PER DONAR SOLUCIÓ A LES SEVES NECESSITATS DE CONTROL PER EVITAR POSSIBLES SANCIONS: